אנא התחברי או הירשמי

מדיניות פרטיות

כל המידע הנאסף על-ידנו אודותיך משמש אך ורק לצרכי המנוי שלך באתר, וזאת לרבות שליחת ניוזלטר תקופתי, והתקשרות עמך. איננו מעבירים שום פרט במידע לגורם חיצוני או שלא לצורך האתר "שפה ברורה".

Privacy Policy

Any personal information received will only be used to fill your order and to keep your subscription active, or to send you our "Safa Brura" newsletter. We will not sell or redistribute your information to anyone.